Algemene leden vergadering woensdag 12 april 2017

Vergaderstukken

Aan de leden en genodigden van Wijkvereniging Duttendel & Wittebrug,

Het bestuur van Wijkvereniging Duttendel&Wittebrug nodigt U  van harte uit voor
het bijwonen van de jaarlijkse algemene leden vergadering op

                                           WOENSDAG 12 APRIL 2017 om 20.00 UUR
IN DE AULA van ZORGWOONCENTRUM ‘OLDESLO’

De aula is bereikbaar via de ingang  aan de Gerrit Kasteinweg vanaf 1930 uur. Wij verzoeken U om niet van de hoofdingang aan de Maurits de Brauwweg gebruik te maken. Dan worden de bewoners het minst gestoord.

Naast de gebruikelijke agendapunten zal de vergadering  stil staan bij de  actuele ‘DYNAMIEK IN DE WIJK’. Natuurlijk willen we  in onze wijk een aantrekkelijke woonomgeving behouden. Maar de tijd staat niet stil.

MADURODAM- uitbreiding, de herbestemming van het voormalig KLM–GEBOUW en het nieuwe herinneringscentrum ORANJEHOTEL  op het terrein van de Scheveningse gevangenis komen zeker  aan de orde.
De voorzitter  van de Stichting  ‘Oranjehotel’  zal  de plannen voor dit nieuwe instituut uitgebreid  komen toelichten.

Vindt U het interessant om goed op de hoogte te zijn van wat er in onze wijk gebeurt, dan kunt U niet ontbreken op deze avond.

De voorlopige  agenda treft U hierbij aan. De actuele agenda  staat uiteraard ook op de website van de vereniging. Nieuwe agendapunten kunt U indienen per post of email, tot uiterlijk een week voor de vergadering. Uiteraard kunt u tijdens de rondvraag  evenzeer
onderwerpen onder de aandacht brengen .
Alle volwassen inwoners van Duttendel, Klattepark,  Klein-Zwitserland,  Hubertuspark en Wittebrug worden als lid van de vereniging beschouwd.

Het verslag van de ledenvergadering van vorig jaar en de financiële stukken zijn in beperkte mate ter vergadering beschikbaar en ook vooraf in te zien via onze website www.duttendelwittebrug.nl

Het bestuur ontmoet U graag na afloop van de vergadering onder het genot van een drankje en een hapje.
Namens het bestuur van de wijkvereniging Duttendel &Wittebrug,

Tom Ensink, voorzitter
Marjon Margés, secretaris
Ben Giesen, penningmeester