AdvertentiesVerzetshelden die vernoemd zijn in straatnamen in Duttendel


Han StijkelpleinHan (Johan Aaldrik) Stijkel (Rotterdam 1911 – Berlin-Tegel 1943) studeerde Engels aan de Universiteit van Amsterdam. Toen al was hij betrokken bij het verzet tegen het fascisme. Hij nam ook deel aan verzetsacties tegen Franco tijdens de Spaanse Burgeroorlog (1936-1939).

Stijkel was goed bevriend met Jhr. J.A. Schorer, de drijvende kracht achter het Nederlandsch Wetenschappelijk Humanitair Komitee, de eerste Nederlandse organisatie die zich inzette voor gelijke rechten voor homoseksuelen.

Op 10 mei 1940 hielp hij, samen met Henri François, Jhr. Schorer bij het vernietigen van diens archief en ledenadministratie. Al kort daarna begon hij een groepering op te zetten om de Duitse bezetter te bestrijden. Deze groep bestond waarschijnlijk uit een tachtigtal personen, waaronder generaal-majoor S. Hasselman, en verder studenten, officieren en ondernemers. Stijkels pseudoniem was Dr. Eerland de Vries.

De naar J.A. Stijkel genoemde Stijkelgroep was erop gericht om informatie over de Duitse bezetting naar Engeland over te brengen. Daarbij werden de nodige 'beginnersfouten' gemaakt, waardoor de bezetter de verzetsgroep begon te volgen.

Onder andere wist de beruchte landverrader Anton van der Waals te infiltreren. Op 2 april 1941 werd de groep gearresteerd, toen ze de haven van Scheveningen wilde uitvaren. Pas in september 1942 werd de groep berecht voor het Reichskriegsgericht in Berlijn, en nog eens acht maanden later, op 4 juni 1943 werden de vonnissen voltrokken. Han Stijkel werd als eerste omgebracht.

In het Oranjehotel deelde Han Stijkel een cel met Willem Harthoorn. In zijn boek "Verboden te sterven" beschrijft Harthoorn zijn eigen gevangenschap in Oranjehotel en concentratiekampen en daarmee het laatste halfjaar van Han Stijkel's leven in Nederland.

Op de begraafplaats Westduin is een monument opgericht om de leden van de Stijkelgroep te herdenken. Het heeft 43 zandstenen kruizen. De stoffelijke overschotten van 33 mensen, die in Berlijn werder gefusilleerd, zijn daar begraven.
Van 10 mensen is het stoffelijke overschot nooit gevonden.Website:  http://www.stijkelgroep.nl/?menu_id=1
Wikipedia: http://www.bitly.nl/f18926
Oranjehotel: http://www.bitly.nl/14c637
Maurits de BrauwwegWillem Maurits Jhr. Mr. de Brauw (Baarn 1914 - Bonn 1943) was in juni 1940 betrokken bij de oprichting van de landelijke verzetsgroep "Oranjewacht". Hij werd op 13 december 1940 in Amsterdam gearresteerd en veroordeeld tot 4 jaar tuchthuis. Vanuit Utrecht werd hij op 28 november 1942 overgebracht naar Rheinbach. Hij overleed in het St. Petrus Krankenhaus in Bonn aan tbc.

Bron: Gymnasium Haganum, Den Haag: Helden - Slachtoffers - Heldhaftige Slachtoffers, ISBN 90-72766-30-x


Jean François van Royenweg


Jean François van Royen
(Arnhem 1878 – Amersfoort 1942) was typograaf en in het dagelijkse leven ondermeer algemeen secretaris van het hoofdbestuur van de PTT.

Vanaf 1922 was van Royen voorzitter van de Nederlandsche Vereeniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst (VANK). Rondom het begin van de oorlog had Van Royen zijn drukpersbezigheden weer opgevat. Hij speelde met een oud plan om Karel en de Elegast te drukken toen P.C. Boutens hem vroeg een selectie van zijn verzen uit te brengen.

Van Royen bedacht de titel: "In den keerkring". Op 1 maart 1942 was het werk voltooid. Een paar dagen later werd Van Royen door de Duitsers gearresteerd, omdat de Sicherheitspolizei und SD hem als drijvende kracht beschouwde achter een protestschrijven tegen de Kultuurkamer - een actie die Van Royen de initiatiefnemers overigens had ontraden.

Op 10 juni 1942 overleed hij in het concentratiekamp Amersfoort aan uitputting, terwijl net besloten was tot zijn vrijlating.

Zijn drukpers, typografische bibliotheek en zijn verzameling (tijdens de bezetting o.a. in het Postmuseum ondergedoken) vindt men sinds 1964 compleet in het Museum Meermanno-Westreenianum te Den Haag.

Wikipedia:  http://www.bitly.nl/5e7a
Oranjehotel: http://www.bitly.nl/763d6a 


 

Abbenbroekweg

Anton Willem Marie Abbenbroek
(Den Haag 1917 - Amersfoort 1943) was onderwijzer lichamelijke oefening te Den Haag.

Hij sloot zich aan bij de Ordedienst aldaar. Op 6 maart 1942 werd hij gearresteerd en zat gevangen in het Oranjehotel te Scheveningen. Hierna werd hij via Haaren en Utrecht naar Kamp Amersfoort gestuurd.

Hier werd hij met twintig andere verzetsstrijders tijdens het tweede Orde Dienst Proces ter dood veroordeeld en op de Leusderheide bij Amersfoort gefusilleerd.

Abbenbroek ligt begraven op de Algemene Begraafplaats "Rusthof" bij Amersfoort (vak 12, rij 150). Hij was de zoon van verzetsstrijder Teunis Abbenbroek.

Wikipedia: http://www.bitly.nl/4fb60f
Oranjehotel: http://www.bitly.nl/530bd2

Gerrit KasteinwegGerrit (Gerrit Willem) Kastein (Zutphen 1910 - Den Haag 1943) was een Nederlandse communist, arts en verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog. Gerrit Willem Kastein werd geboren in Zutphen als oudste zoon van Albertus Gerhardus Kastein en Gerdina Leurink. Hij studeerde medicijnen en werd neuroloog. Hij was getrouwd en had twee kinderen. In de jaren dertig werd Kastein een overtuigd communist, die ook vaak lezingen gaf. Om die reden werd hij in de gaten gehouden door de Nederlandse autoriteiten. Tijdens de Spaanse burgeroorlog ging hij als arts mee met een ambulanceteam om hulp te verlenen.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Kastein meteen na de Nederlandse capitulatie actief in het verzet. Hij was op 17 mei 1940 aanwezig bij de oprichtingsvergadering, ten huize van Toon van der Kroft, van de Haagse afdeling van de illegale CPN. Bij die vergadering werd de Vonk-groep opgericht. De eerste arrestatiepoging van Kastein was op 2 september 1941, maar Kastein werd tijdig gewaarschuwd en dook onder.

Later in de oorlog had hij de leiding over de verzetsgroep CS-6. Tot deze groep, genoemd naar het adres Corellistraat 6, waar twee leden woonden, de broers Boissevain, behoorden: Jan Verleun, Pam Pooters, Reina Prinsen Geerligs, Leo Frijda, Hans Katan, Sape Kuipers, de broers Jan Karel Boissevain en Gideon Willem Boissevain en hun achterneef Louis Boissevain.

Op 5 februari 1943 pleegde Kastein samen met Jan Verleun een aanslag op luitenant-generaal Hendrik Seyffardt, die een dag later aan de gevolgen overleed. Deze stond op de nominatie om de nieuwe Minister van Oorlog te worden en was daarom een interessant doelwit voor het verzet. Op 7 februari 1943 pleegde Kastein opnieuw een aanslag, ditmaal op de NSB'er H. Reydon.

Kastein liep op 19 februari 1943 in Delft in een val van de Sicherheitsdienst en werd gearresteerd. Hij werd meegenomen naar het kantoor van de Sicherheitsdienst op Binnenhof 7 in Den Haag. Om te voorkomen dat hij bij het komende verhoor door zou slaan, pleegde hij zelfmoord door geboeid aan een stoel voorover door een gesloten raam te springen. Hij liep een schedelbasisfractuur op en overleed in het ziekenhuis Zuidwal zonder bij kennis te zijn gekomen.
Gerrit Willem Kastein werd postuum onderscheiden met het verzetskruis 1940-1945.
Hij ligt begraven op het Ereveld Loenen.

Wikipedia: http://www.bitly.nl/dd4c41Boekbespreking Wilbro Internetboekhandel: http://bit.ly/d0cP4O

Verzetsman Gerrit Kastein, 1910-1943, F. Goudriaan 

'Een communistische intellectueel van een vreeswekkende koelbloedigheid'. Zo karakteriseerde de verrader Anton van der Waals Gerrit Kastein (1910-1943), actief verzetsman tijdens de Tweede Wereldoorlog, overtuigd communist en gerespecteerd neuroloog. Vanaf het begin van de Duitse bezetting was Kastein actief in het verzet. Hij was betrokken bij de Haagse verzetsgroep De Vonk, het Militair Contact, het Medisch Contact en de Amsterdamse verzetsgroep CS-6. Begin 1943 had Kastein een belangrijk aandeel in de liquidaties van twee hoge NSB'ers: in Den Haag werd generaal b.d. H.A. Seyffardt van het Nederlandsche Legioen neergeschoten, in Voorschoten H. Reydon, secretaris-generaal van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten. Beide acties waren de eerste uitingen van gewapend verzet in Nederland.


Op 19 februari 1943 werd Kastein in Delft gearresteerd en vervolgens overgebracht naar het hoofdkwartier van de SiPo/SD (Sicherheitspolizei/ Sicherheitsdienst) op het Binnenhof nr. 7 in Den Haag. Om aan verhoor en vervolging te ontsnappen sprong hij door het raam van de tweede verdieping; hij overleed enkele uren later aan zijn verwondingen. Gerrit Kastein studeerde eind jaren 1920 en begin jaren 1930 geneeskunde in achtereenvolgens Groningen, Heidelberg, in de tijd dat in Duitsland Hitler aan de macht kwam, en in Leiden, waar hij promoveerde op de dissertatie Eine Kritik der Ganzheitstheorien. Als neuroloog was hij werkzaam in de Psychiatrisch-Neurologische Kliniek Rhijngeest in Oegstgeest en in de Haagse Kliniek De Volharding. Begin jaren 1930 werd hij lid van de Onafhankelijke Socialistische Partij (OSP) en vervolgens van de Communistische Partij van Nederland (CPN). In de CPN werd hij een belangrijk lid, mede door zijn studie Het rassenvraagstuk. In 1936 was hij in Spanje tijdens de burgeroorlog een tijdlang werkzaam als hoofd van de 'Nederlandsche Ambulance' om hulp te verlenen aan de Republikeinse kant.


In 1946 heeft Gerrit Kastein postuum het Verzetskruis 1940-1945 gekregen, dat met de Militaire Willemsorde de hoogste dapperheidsonderscheiding is die ons land kent.


Artikel Gerrit Kastein van de heer D. Polvliet, DuttendelAdriën Moonenweg


Adriën (Adriën Lambert Jacques Emile Marie) Moonen
(Den Haag 1914 - Leusderheide 1943) was inspecteur bij het Haagse politiekorps. Gedurende de mobilisatie diende hij als reserve 1e luitenant bij het 6e Regiment Veldartillerie. Na de bezetting was hij een van de eersten die zich inzetten voor het verzet. Op 12 maart 1942 werd hij door de Sicherheidspolizei gearresteerd.

Op 7 augustus 1943 werd hij geëxecuteerd. In zijn afscheidsbrief schreef hij: “Ik sterf voorbereid en voor mijn Vaderland en ben ik korte tijd bij onze lieve moeder. Ik ga zonder angst en met opgeheven hoofd.” Aan het slot schrijft hij: “In het grote gebeuren, waarin God de Hand heeft, is deze gebeurtenis van geen belang. Wij zijn zo’n klein stofje in Gods heelal dat wij niet tegen zo iets onbelangrijks mogen aankijken.”

Overgenomen uit een artikel uit het Officieel Weekblad voor de Gemeentepolitie van ’s Gravenhage d.d. 15 mei 1957, in te zien op
http://bit.ly/aD33WI

Oranjehotel: http://bit.ly/aOMXqN


Bertus Rimaweg


Bertus (Lambert Gregoire) Rima (Den Haag 1907 – Leusderheide 1943) werkte sedert 1938 als machinezetter bij drukkerij Van Langenhuijsen in Den Haag en woonde met zijn echtgenote en twee dochters aan Zuiderparklaan 397. In 1941 werd hij verspreider van het illegale blad Vrijheid – de naam was ontleend aan de in het begin van de jaren ’30 in Duitsland ontstane socialistische groet ‘Freiheit’. De aanhouding van een verspreidster van Vrijheid, eind januari 1942, leidde ertoe dat op 2 februari W.S. Lans, die de leiding had over de Haagse editie van Het Parool, werd gearresteerd. Bij Lans werd een schrift aangetroffen, waarin diverse namen stonden vermeld als uitzetadres van de illegale brochures van SDAP’er J.H. Scheps. Dit had tot gevolg dat Rima op 13 februari 1942 op zijn werk werd aangehouden. Hij onderging gevangenschap in het Oranjehotel te Scheveningen en in de kampen Amersfoort en Vught. Op 5 februari 1943 werd hij op de Leusderheide gefusilleerd.

Bron: www.eerebegraafplaatsbloemendaal.euLeo Voogdweg

Leo (Leo Eliza) Voogd
(Rotterdam 1920 – Vught 1994) is aan het begin van de oorlog student aan de universiteit van Leiden, hij studeert daar theologie. In 1943 wordt Leo de leider van de LO Den Haag (LO staat voor “Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers). Veel belangrijke leiders van de LO in Zuid-Holland vinden hem veel te jong voor zijn werk. Toch haalt hij veel jonge studenten over om lid te worden van de LO.

Er vinden in Den Haag in 1943 veel arrestaties plaats maar Leo weet zelf een aantal keren te ontkomen. Leo ervaart de druk als te hoog maar besluit nog een laatste actie op touw te zetten: het bevrijden van een aantal vrienden en verzetsmannen uit de Scheveningse gevangenis.

Leo maakt een afspraak met een SD-er om, met een auto voorzien van een mitrailleur, de gevangenis te overvallen. Ook de KP-Karl zal hem daarbij assisteren. Deze KP vertrouwt de SD-er niet en Leo moet de SD-er eerst testen op zijn betrouwbaarheid.

Leo maakt een afspraak met de bewuste SD-er, maar deze licht een V-mann in. Leo komt ongewapend op de afspraak en wordt door de SD opgepakt. Later wordt de verrader door het verzet geliquideerd.

Op 4 september 1944 wordt Leo Eliza Voogd samen met andere verzetslieden in Kamp Vught gefusilleerd.
Bron: www.nmkampvught.nl
Oranjehotel: http://bit.ly/9oTRgm
Verseveldtweg

Roelof Verseveldt Sr. (Den Haag 1897 - Flosschenburg?, Flossehenbürg? 1945) verzetsstrijder. Zijn zoon
Roelof Verseveldt Jr. (Den Haag 1926 - Neuengamme 1944) hielp zijn vader bij de verspreiding van het illegale blad Trouw.

Vader Roelof werd in 1945 bij Flosschenburg?, Flossehenbürg? doodgeschoten, mogelijk tijdens transport naar Dachau.
Zijn zoon overleed op 14 december 1944 in Neuengamme.
 
Roelof Verseveldt Jr. zowel Sr. worden genoemd in het Dodenboek van het Oranjehotel pagina 85;
Verseveldt Sr. op pagina 84.  

Oranjehotel, Sr.:
http://bit.ly/cIIZYe
Oranjehotel, Jr.: http://bit.ly/cO9J90NOOT

De redactie verwacht nog een bijdrage te leveren voor de verzetsstrijder Jacob Mulder.
We zijn alle inzenders van informatie zeer dankbaar voor hun eerste bijdragen, die men hierboven terugziet.

Mocht u over deze personen aanvullende informatie hebben, dan zullen wij uw bijdrage graag plaatsen.
Wilt u uw artikel mailen naar naar Webredactie ? Dank u zeer voor uw moeite.