Lopende zaken

Hier vindt u de laatste informatie over

-de plannen voor de Internationale zone,

-de uitslag van de peiling betaald parkeren,

-de Podcast-serie 'Oranjehotel in verzet' van het Nationaal Monument Oranjehotel

-Stokrozen langs de Nieuwe Parklaan

RIS302352 Gebiedsvisie Internationale Zone.pdf
RIS302997 Gebiedsvisie internationale zone.pdf


De resultaten van de peiling naar betaald parkeren in onze deelwijk Wittebrug gedurende oktober 2019 ziet u hieronder. Deze uitkomst en eventuele vervolgstappen zullen verder besproken worden in onze Algemene Leden Vergadering op woensdag 1 april 2020.

PODCASTSERIE

Met de opening van het Nationaal Monument Oranjehotel is ook de Podcastserie 'Oranjehotel in verzet' verschenen: in de cel gaat de strijd tegen onrecht door.

De podcastserie 'Oranjehotel in verzet' is een productie van ‘buurman’ Peter de Ruiter / Luisterdoc met steun van de Eva Tas Foundation. Peter woont in de Archipelbuurt. Abonneer je met je favoriete podcastapp op Luisterdoc om geen aflevering te missen.

Meer informatie op www.luisterdoc.nl. Zie ook www.soundcloud.com/peterwired

De serie laat horen hoe verzetsstrijders in de Tweede Wereldoorlog doorgaan met hun strijd tegen onrecht als zij zijn vastgezet in het Oranjehotel. Zie www.oranjehotelinverzet.nl.

#1 Mom Wellenstein: werken aan de vrede

In de podcastserie staan drie mensen centraal: de student Edmund 'Mom' Wellenstein, de geestelijke Titus Brandsma en de communist Piet Wapperom. Mom Wellenstein roept als student in Delft de academische wereld op in verzet te komen tegen de Duitse bezetter. Hij publiceert een pamflet dat maatregelen hekelt als het uitsluiten van Joden van onderwijs en het ontslaan van Joodse hoogleraren. Hij word opgepakt, maar er is geen bewijs tegen hem. Hij brengt twee maanden door in het Oranjehotel en zes maanden in Kamp Amersfoort.

Lange tijd bungelt zijn leven aan een zijden draad, maar hij komt vrij, gaat verder in het verzet en overleeft de oorlog. In de jaren vijftig verhuist hij naar Luxemburg, waar zich inzet voor de eerste verschijningsvorm van de Europese Unie: de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. Daar werkt hij samen met mensen uit landen die korte tijd daarvoor werkten in een systeem dat Europa jarenlang teisterde. Maar nu gaat het om vrede en economische voorspoed. Met onder anderen Duitsers, Fransen en Italianen deelt hij het motto: Dit nooit meer, Nie wieder, Jamais plus.

#2 Titus Brandsma: het vrije woord

Pater Titus Brandsma waarschuwt al vroeg in de jaren dertig tegen de gevaren van het nationaal-socialisme. Hij is hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en zet zich ook in voor de professionalisering van katholieke dag- en weekbladen. Hij acht een vrije drukpers van groot belang. Dat streven komt in de knel als op 10 mei 1940 de Duitsers binnenvallen en zij samen met de NSB gaan bepalen wat de Nederlander leest, hoort en ziet. Titus Brandsma komt in actie, maar moet voor zijn strijd uiteindelijk de hoogste prijs betalen.

#3 Piet Wapperom: verrader of niet? (verschijnt oktober 2019)

Piet Wapperom is tijdens de oorlog actief met het drukken en verspreiden van illegale kranten. Ook coördineert hij verzetsactiviteiten binnen communistische groepen. Hij wordt opgepakt, maar komt al snel weer vrij. Dat wekt argwaan bij zijn medeverzetsstrijders, want andere groepsleden worden ter dood veroordeeld. Is hij een verrader, een informant die doelbewust door de Duitse bezetter weer op vrije voeten wordt gesteld? Na de oorlog is Piet Wapperom vastgezet en berecht als mogelijke collaborateur - en uiteindelijk vrijgesproken. ​Een klein 'smokkelbriefje' van een kameraad en celgenoot in het Oranjehotel speelde een belangrijke rol in dit proces.

STOKROZEN

Het duurt een jaar, maar dan is er ook wat! Stokrozen bloeien langs de Nieuwe Parklaan in de plantvakken van de nieuw aangeplante esdoorns. In alle kleuren geven ze invulling aan de zomer. En ze brengen een glimlach bij wandelaars, joggers, kinderen èn lokken vlinders en insecten. Een goed voorbeeld om na te volgen: zaai eens wat zomerbloemen op plaatsen waar nieuwe bomen zijn geplant. Binnen de kraag is de aarde los en wordt met regelmaat water gegeven.

Vlinderlokkers langs de Nieuwe Parklaan

WEBSITE

Op de vernieuwde website van wijkvereniging Duttendel Wittebrug – www.duttendelwittebrug.nl - vindt u allerlei informatie over de wijk, de wijkwijzer, lopende zaken en de servicepagina. Het archief vertelt over wat was in de vereniging en stichting. Het juweel van de website is de geschiedenis van de wijk, opgetekend in www.wittebrugpark.nl, waarin uitgebreid is terug te vinden wat zich heeft afgespeeld in onze contreien.

________________________

Marjon Margés

Duttendel Wittebrug Wijkvereniging