ALV 2023

De jaarvergadering van Duttendel Wittebrug Wijkvereniging vindt plaats op:

Datum: Woensdag 10 mei 2023

Aanvang: 19:30 uur

Locatie: Madurodam

Uiteraard zal het bestuur bij die gelegenheid verantwoording afleggen voor het gevoerde financiële beleid. Ook zullen onderwerpen als de vragenlijst van de gemeente, de wijkagenda, het parkeren in de wijk, de ontwikkelingen in het gebied van Klein Zwitserland, en de verkeersveiligheid in de wijk aan de orde komen. 

De bestuurs- en commissiesamenstelling staat eveneens op de agenda. U ontvangt medio april een geprinte agenda voor deze algemene ledenvergadering op uw huisadres in de brievenbus. Alle stukken zullen dan eveneens via deze website van de wijkvereniging beschikbaar zijn. 

Wij zien uw aanmelding graag tegemoet als u de vergadering wilt bijwonen: secretaris@duttendelwittebrug.nl. Vermeld onder Onderwerp: Aanmelding ALV 2023