ALV 2022

De jaarvergadering van Duttendel Wittebrug Wijkvereniging vindt plaats op:

Datum: Woensdag 11 mei 2022

Aanvang: 19:30 uur

Locatie: Madurodam

Uiteraard zal het bestuur bij die gelegenheid verantwoording afleggen voor het gevoerde financiële beleid. Ook zullen onderwerpen als het parkeren in de wijk, de aanleg van de padelbanen in Klein Zwitserland, veiligheid en sociale cohesie inclusief maatschappelijke ondersteuning aan vluchtelingen en statushouders aan de orde komen.

De bestuurs- en commissiesamenstelling staat eveneens op de agenda. U ontvangt medio april een geprinte agenda voor deze algemene ledenvergadering op uw huisadres in de brievenbus. Alle stukken zullen dan eveneens via deze website van de wijkvereniging beschikbaar zijn.

Wij zien uw aanmelding graag tegemoet als u de vergadering wilt bijwonen: secretaris@duttendelwittebrug.nl. Vermeld onder Onderwerp: Aanmelding ALV 2022