Betaald Parkeren

Nieuws

Peiling naar betaald parkeren

Vanwege vele klachten over te hoge parkeerdruk hebben we in onze deelwijk De Wittebrug in oktober 2019 een peiling gehouden over de vraag of men betaald parkeren wil invoeren. Met een response van 48% van de uitgedeelde peiling formulieren bleek 66% vóór invoering.

In dezelfde periode bleek de gemeente al een formele meting van de feitelijke parkeerdruk te hebben uitgevoerd voor zowel Duttendel als De Wittebrug (vanwege het beruchte “waterbed effect”). Na de peiling bleek in een verkennend gesprek met de gemeente dat de gemeten parkeerdruk voor Duttendel en Wittebrug samen met 79% net beneden de ondergrens van 80% ligt die gehanteerd wordt om te overwegen officieel van gemeentewegen te onderzoeken of betaald parkeren een optie is.

Mocht echter uit een stemming op onze ALV (vanwege het corona virus uitgesteld tot nader orde) blijken dat een overtuigende meerderheid vóór invoering is en tevens dat uit een tweede stemming blijkt dat de overlast in dagen per jaar uitgedrukt aanzienlijk is, dan wil de gemeente heroverwegen of zij, op ons verzoek, een verder officieel onderzoek via een gedetailleerde enquête wil starten, waarna bij een “positieve” uitslag een uitgebreid formeel traject begint dat na minimaal 1 ½ jaar kan uitmonden in de concrete invoering van betaald parkeren voor zowel Duttendel als de Wittebrug.