Definitie Document

Energietransitie

Eerste bouwsteen in het proces om te komen tot een wijkenergieplan

 De gemeente Den Haag heeft de ambitie uitgesproken om in 2030 alle gebouwen klimaatneutraal te hebben. Nu in een aantal buurten de eerste stappen in de energietransitie worden gezet, vond het bestuur van wijkvereniging Duttendel Wittebrug de tijd rijp om samen met de wijken van Stolkpark, Archipel-Willemspark en Buurtschap Centrum 2005 een begin te maken met het in kaart brengen van mogelijkheden en gevolgen van de energietransitie voor deze 4 wijken. Een eerste stap is gezet met het opstellen door de gemeente van het definitiedocument, waarin de huidige situatie inzake energie in onze wijk tot op huis-niveau is beschreven. Dit vormt een eerste bouwsteen in het proces om te komen tot een wijkenergieplan en geeft een bijzonder interessant en diepgravend inzicht in onze wijk. Dit document kunt u hier onder lezen.

Met dit icoon (rechtsboven in het document) kunt u het document in een apart venster oproepen. In dat nieuwe venster kunt u het document eventueel downloaden.

Middels de icoontjes '+' en '-' kunt u het document vergroten of verkleinen.

Definitiedocument Duttendel en Westbroekpark v3.pdf