Peiling Betaald Parkeren

November 2021

Uitslag peiling betaald parkeren in Duttendel

Op dringend verzoek van een grote meerderheid van de ruim 80 aanwezigen tijdens de Algemene Ledenvergadering van Duttendel Wittebrug Wijkvereniging van 29 september jl. is een nieuwe, tweede peiling naar het draagvlak voor betaald parkeren in Duttendel gehouden. In elke brievenbus in Duttendel is een peilingformulier gestopt met de vraag naar de straat waarin gewoond/gewerkt wordt en naar ja/nee betaald parkeren volgens de regels zoals die nu in deelwijk Wittebrug gelden. De formulieren moesten uiterlijk 30 oktober ingeleverd worden. Separaat vindt u de gedetailleerde uitkomst van deze peiling. De resultaten zijn met en zonder Oldeslo weergegeven.

Op verzoek van zorginstelling Oldeslo hebben we 102 formulieren bij hen afgeleverd omdat iedere bewoner zelfstandig bij de gemeente geregistreerd staat en een eigen brievenbus heeft. Alle 102 formulieren hebben we volledig ingevuld met NEE van Oldeslo in één keer teruggekregen, ingevuld (zo te zien) door slechts twee personen.

Aanleiding voor het onderzoek is de sterk toegenomen parkeerdruk die wordt ervaren door bewoners in Duttendel na invoering van betaald parkeren in Wittebrug en aan de Koninginnegracht t/o Madurodam. Langparkeerders hebben de stille straten van Duttendel eveneens gevonden.

De sportverenigingen gevestigd in het gebied van Klein Zwitserland; hockeyclub Klein Zwitserland (HCKZ) en tennisclub Leimonias, en sportschool/bedrijf Max Health, hebben gezamenlijk duizenden leden c.q. bezoekers.

In de weekenden is het in Duttendel uitermate druk met parkeren door bezoekende teams die competitie komen spelen, maar ook gedurende de week is er een doorgaande drukte. Leimonias heeft aangegeven vóór betaald parkeren te zijn toen zij hoorden dat er geen maximum van 2 uur betaald parkeren is, maar HCKZ en Max Health zijn tegen.

Inmiddels is een brief met de uitslag naar de gemeente Den Haag verzonden met het verzoek oplossingen te zoeken die voor alle partijen acceptabel zijn. Enerzijds is flexibiliteit aan de orde, anderzijds maatwerk voor met name de aan de rand van Duttendel gelegen straten. Oplossingen met een remmend effect hebben op langparkeerders en ruimte voor (sportieve) bezoekers.. De gemeente heeft inmiddels een telling uitgevoerd inzake de parkeerdruk in Duttendel. De vicevoorzitter heeft het verzoek ingediend om op zo kort mogelijke termijn aan tafel te gaan voor vervolgstappen.

Uitslag tweede peiling betaald parkeren Duttendel

Uitslag tweede peiling Betaald Parkeren Duttendel.pdf