Wijkagenda Vragenlijst

Dit is je kans om te beïnvloeden wat de gemeente in onze wijk doet.


De gemeente maakt een wijkagenda voor Duttendel Wittebrug, waarin zij vastlegt wat de komende vier jaar moet gebeuren. In een vragenlijst kunnen bewoners vastleggen wat zij belangrijk vinden.       

Naast algemene vragen zijn er open vragen waar je je zorgen over of wensen voor de wijk kunt invullen.


Het bestuur van de wijkvereniging roept u op dat te doen. U vindt de vragenlijst via deze link.

Samen aan de slag met de Wijkagenda van Duttendel en Wittebrug

In 2023 krijgt Duttendel en Wittebrug een wijkagenda. Hierin komen de belangrijkste verbeteringen voor de volgende 4 jaar. De wijkagenda wordt samen met mensen die wonen en werken in de wijk gemaakt. 

Graag stel ik mijzelf kort voor. Mijn naam is Vito Malaihollo en ik ben vanuit de gemeente uw contactpersoon voor de wijkagenda’s. Ik kijk er naar uit om samen met u aan de slag te gaan. Want als bewoner weet u het beste wat er speelt in uw wijk, waar kansen liggen en waar wij samen extra op moeten letten.

De afgelopen periode heb ik met veel mensen gepraat die in de wijken wonen of werken. Dit helpt mij een beeld te vormen van wat er speelt in de wijken. Deze informatie heb ik gebruikt bij het maken van de vragenlijst voor de wijkagenda. Hierover leest u later in dit artikel meer. 

Het wijkprofiel van Duttendel en Wittebrug is ook af. Hierin staat informatie over de wijken in cijfers. Van het aantal inwoners en de gemiddelde leeftijd tot en met ervaren overlast, hittestress en de afstand tot supermarkt en school. Ook de resultaten van de wijkprofielen worden gebruikt voor de vragenlijst. 

Klik hierboven op het plaatje om ons wijkprofiel te bekijken. 

Vul de online vragenlijst in

Als bewoner of ondernemer weet u zelf het beste wat er nodig is in de wijk. Daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk bewoners en ondernemers de online vragenlijst invullen. Dit geeft een beeld van hoe zij de wijk ervaren. En met welke thema’s zij de komende 4 jaar samen aan de slag willen gaan. Meer informatie vindt u op deze pagina waarop u ook de vragenlijst kunt vinden.

Direct naar de vragenlijst. Deze kunt u tot en met 6 juli online invullen. Gebruik hiervoor de groene knop hierboven.

Wijkagenda voor 4 jaar

De wijkagenda van Duttendel en Wittebrug wordt door bewoners en ondernemers aangeboden aan de stadsdeelwethouder. Daarna start de uitvoering. De wijkagenda kan in de tussentijd worden aangepast. Bijvoorbeeld als verbeterpunten zijn opgelost of als er andere belangrijke onderwerpen spelen in de wijk.

Meedenken en meedoen

De antwoorden op de vragenlijst worden samen met de uitkomsten van gesprekken en de cijfers uit het wijkprofiel geanalyseerd. De uitkomsten worden vertaald naar (voorlopige) verbeterpunten.  

Naast het invullen van de vragenlijst, kunt u op verschillende manieren meehelpen aan de wijkagenda. Bijvoorbeeld bij het bedenken van acties bij de thema’s die uit de vragenlijst als meest belangrijk naar voren komen. Meer informatie over de wijkagenda Duttendel en Wittebrug vindt u hier.

Wilt u de vragenlijst liever via de post ontvangen? Neem dan contact op met Vito Malaihollo, projectleider Wijkagenda’s Scheveningen. 

Heeft u een vraag? Neem dan contact op met Vito Malaihollo, projectleider Wijkagenda’s Scheveningen, te bereiken via wijkagendasscheveningen@denhaag.nl of 06 – 25 76 39 85.


Vito Malaihollo, 

Projectleider Wijkagenda’s Scheveningen