Winnaars

Winnaars Scheveningse Parkwijken Begroot bekend

€ 50.000 voor natuur en milieu, cohesie en verfraaiing van onze wijken.

Prijswinnaars en ambassadeurs met de wethouder op de trap van stadsdeelkantoor Scheveningen @ Arnaud Roelofsz

Alle bewoners van de wijken Duttendel & Wittebrug, Zorgvliet en van Stolkpark werden in maart verrast met een wijkbudget van € 50.000,- ter verbetering van de wijken.

Er werden maar liefst 35 plannen ingediend door de bewoners. Van deze plannen ontvingen 17 plannen meer dan 25 stemmen om door te gaan naar de volgende ronde: de haalbaarheidscheck. Er zijn vervolgens 10 haalbare plannen geselecteerd die verkiesbaar werden gesteld op de website. Met een persoonlijke stemcode konden bewoners het wijkbudget van € 50.000,- naar keuze verdelen over de overgebleven plannen.


Dit heeft geresulteerd in drie winnende plannen die met hulp van de gemeente binnen een jaar worden uitgevoerd. Daarnaast kregen nog twee initiatiefnemers een mooi bedrag met extra vrijgemaakt geld. Stadsdeel Scheveningen sluit hiermee een reeks van negen wijkbudgetten af. Hiermee hebben alle negen wijken van het stadsdeel de kans gehad om plannen in te dienen om hun wijk mooier, socialer, sportiever of groener te maken.

Winnaars

Op 30 juni zijn tijdens een feestelijke prijsuitreiking de winnaars van de Scheveningse Parkwijken Begroot bekendgemaakt. Allen woonachtig in Duttendel Wittebrug met plannen die verder strekken dan één wijk.

Bloeiende oase Pompstationsweg

Met het plan voor een Bloeiende oase aan de Pompstationweg wil initiatiefnemer Mechtild Rademaker de middenberm van de Pompstationsweg verfraaien met narcissen en weidebloemen waar bewoners, voorbijgangers en insecten van profiteren. Deze groenstrook ontmoedigt tegelijkertijd het parkeren in de middenberm. Dit plan levert niet alleen een mooi uitzicht op, maar het zorgt ook voor meer biodiversiteit, een betere waterhuishouding en vermindering van parkeeroverlast.

Afvalvrij Westbroekpark

Het plan voor een afvalvrij Westbroekpark van initiatiefnemer Simone Timmermans zorgt voor afvalvrij genieten van het groen en stimuleert sociale interactie. Het uitdelen van picknickkleden die tevens als vuilniszak dienen, afval-opruimdagen met de scholen en sportverenigingen in de buurt en zwerfafval-opruimdagen waarop bewoners uit de Scheveningse Parkwijken gezamenlijk de wijk ingaan om het zwerfafval op te ruimen, dragen bij aan dit plan.

Natuurlijk bijenpark

Anneke Theeuwes, initiatiefnemer van het plan voor een bijenpark aan de Wagenaarweg t/o Rudolf Steinerzorg gaat het bestaande plantsoen omvormen tot een natuurlijk bijenpark. Insecten zoals bijen en vlinders hebben het steeds moeilijker. Door het aanleggen van een bloemenweide, omrand met inheemse planten en het plaatsen van een bijenhotel, ontstaat er een bij-vriendelijk park wat voor meer biodiversiteit zorgt.

Bewoners hebben ludieke, innovatieve en creatieve plannen

Stadsdeelwethouder Scheveningen Anne Mulder overhandigde de cheques aan de winnaars: “De bewoners van de Scheveningse Parkwijken hebben massaal meegedacht om de wijken Duttendel Wittebrug, Zorgvliet en Van Stolkpark mooier en leuker te maken.

Vandaag mocht ik naast de drie winnaars nog twee extra bewoners verrassen met een mooi geldbedrag om hun plan uit te voeren. Omdat het dit keer om drie wijken gaat én alle bewoners van deze wijken enorm betrokken zijn, willen we ook dat alle drie de wijken voordeel hebben van het wijkbudget. De drie plannen die hebben gewonnen op basis van de het behalen van de meeste stemmen, liggen niet in de wijken Zorgvliet en Van Stolkpark. Daarom is er extra budget vrijgemaakt om ook een bewonersinitiatief in deze wijken te kunnen realiseren. Ik wens de winnaars veel succes en plezier met de uitvoering van hun plannen het komende jaar en ik kijk uit naar het uiteindelijke resultaat.’’

In Zorgvliet komt er een gezamenlijke moestuin, in het Van Stolkpark wordt een plantsoen voorzien van beplanting voor het jaar rond. Een mooi initiatief van het stadsdeel, dank aan allen voor uw inzet en ideeën!

Marjon Margés

Duttendel Wittebrug Wijkvereniging

Ook op de pagina van de gemeente Den Haag kunt u de uitslag er op nalezen.