ALV 2023

AAN DE LEDEN EN GENODIGDEN VAN DUTTENDEL & WITTEBRUG WIJKVERENIGING


Geachte leden en genodigden,


Het bestuur van Duttendel & Wittebrug Wijkvereniging nodigt U uit voor het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) op


woensdag 10 mei 2023 om 19.30 uur in Madurodam. Vanaf 19.00 uur is er koffie en is de zaal open.

 

U kunt zich vooraf aanmelden via secretaris@duttendelwittebrug.nl.


GEVARIEERDE AGENDA

Participatie is meer dan ooit een onderwerp van gesprek: in de wijk, met ondernemers, projectontwikkelaars, met nieuwe en tijdelijke inwoners en met de gemeente. 


De vaste onderwerpen die zullen worden besproken, blijken uit de agenda, die U hierbij aantreft.

Aanvullingen op de agenda kunnen per post of e-mail - uiterlijk een week van tevoren -  aan het bestuur worden voorgesteld.


Het verslag van de algemene ledenvergadering 2022 en de financiële stukken zijn in beperkte mate ter vergadering beschikbaar en in te zien via onze website www.duttendelwittebrug.nl.


Alle volwassen inwoners van Duttendel & Wittebrug worden als lid van de vereniging beschouwd en zijn welkom op de vergadering.


Namens het bestuur van Duttendel Wittebrug Wijkvereniging,


Marjon Margés, voorzitter 

Paul van Loon, vicevoorzitter

Pim Nolet, penningmeester

Lya den Ouden, secretaris

Ben Giesen, bestuurslid.

AGENDA 


19. 00 uur zaal open, koffie.


19.30 uur
19.50 uur Ruimtelijke Ordening, Cultuur, Groen en Duurzaamheid


20.30 uur pauze met hapje en drankje


21.00 uur Participatiewet in Duttendel Wittebrug 


21.40 uur  Bestuurssamenstelling


21.50 uur   Wat verder ter tafel komt | rondvraag


22.00 uur Sluiting vergadering.