Duurzaam

De commissie Duurzaamheid staat onder leiding van Catherine Kamerlingh Onnes. Samen met Marjon Margés en Paul van Loon (beiden bestuurslid), wordt er gewerkt om de duurzaamheidsdoelstelling van de gemeente Den Haag (CO2-vrij in 2040) invulling te geven in de wijken Duttendel en Wittebrug. Focus ligt zowel op de groen- als op de duurzame energie(opwekkings)doelstellingen. In de plannen komt van alles aan de orde: isolatie, zonnepanelen, windenergie, eetbare buurttuinen, bomen ‘met een randje’, bloemen en bijen.

De commissie Duurzaamheid heeft voor vier projecten met toegekende projectsubsidie rapporten opgesteld. Het betreft:

KANSENKAART inpassing Plesmanduin in groene omgeving (2018, zie boven)

Marktplaats Duttendel & Wittebrug (2015)

Klein Zwitserland, duurzaam vooruit (2014)

Duurzaamheid loont (2013)

Deze rapporten zijn te downloaden vanaf deze site. Als u met uw muis op het dossier Duurzaamheid staat (zonder te klikken), ziet u de betreffende subdossiers.

Marktplaats Duttendel & Wittebrug

Klein Zwitserland, duurzaam vooruit

Duurzaamheid loont

Duurzaamheid Archief