Duttendel Wittebrug

Wijkvereniging

Onze wijk "Duttendel Wittebrug" is één van de mooiste en groenste wijken van Den Haag.

De wijk zelf bestaat uit twee gedeelten. “Duttendel” is de wijk gelegen tussen de sportvelden van Klein Zwitserland, de Pompstationsweg en de Nieuwe Parklaan. Ook de "Oostduinen" behoren tot dit gebied

De wijk Wittebrug ligt tussen de Nieuwe Parklaan, Cremerweg, Haringkade, Plesmanweg en Badhuisweg

Beide behoren tot het Stadsdeel Scheveningen maar hebben een geheel ander karakter als de dorpskern en Scheveningen-Noord.

Kaartje Duttendel & Wittebrug inclusief Oostduinen (1).ppt

Wittebrug is niet alleen een van de mooiste buurten van Den Haag, maar ook vanuit historisch oogpunt boeiend. In de navigatie kunt u onder 'De Wijk' kennis nemen van deze rijke geschiedenis.

Eeke Crabbendam, wonend in Wittebrug en als kunsthistorica geïnspireerd door haar omgeving, schreef er inmiddels drie bundeltjes verhalen over: Wittebrug, buurtschap in Den Haag, en nabije omgeving. Impressies. Zij probeert buurtbewoners enthousiast te maken voor al het historische, mooie, verrassende, onbekende en leuke wat daar te horen en te zien valt. Deel III is in oktober 2018 verschenen. Te bestellen via crab@telfort.nl. Ook deel I en II zijn nog te bestellen, u kunt dus de hele serie compleet hebben!

Klik op de afbeelding om naar het archief te gaan en wijkbladen te lezen.

Scheveningen-Bad Gazet is een wijkblad voor het Belgisch Park, Westbroekpark, Scheveningen Noord, Deel Renbaankwartier en Duttendel Wittebrug.

Verschijnt 6x per kalenderjaar en wordt huis-aan-huis bezorgd.

Oplage ±7.500 stuks.

Duttendel Wittebrug Wijkvereniging

is opgericht door wijkbewoners en heeft zich ten doel gesteld het bevorderen van een goed woon- en leefklimaat, waaronder mede wordt begrepen het behoud van het karakter van de wijk”.

Alle bewoners ouder dan 18 jaar zijn automatisch lid van onze wijkvereniging.

Jaarlijks organiseert de wijkvereniging een Algemene Leden Vergadering om de leden te informeren en wordt er een bestuur gekozen.

Stichting Vrienden Duttendel Wittebrug

De Stichting Vrienden Duttendel Wittebrug heeft tot doel het financieel ondersteunen van de doelstellingen van de Duttendel Wittebrug Wijkvereniging . Zij doet dit onder meer door het verwerven van fondsen van wijkbewoners door middel van het jaarlijkse verzoek voor donaties middels een huis aan huis brief.