Verkeer & Ruimtelijke Ordening

commissie : Ben Giesen en Æde Schoustra

Voor actuele wegwerkzaamheden kijkt u op deze pagina van de gemeente.

Het doel van uw wijkvereniging is in haar statuten omschreven als “het bevorderen van een goed woon- en leefklimaat, waaronder mede wordt begrepen het behoud van het karakter van de wijk”.

Het bestuur ondersteunt deze doelstelling door:

Als bestuur hebben wij een aantal commissies ingesteld die wij als essentieel voor onze wijk zien. Klik in het menu op Commissies (onder Wijkvereniging) voor een overzicht. Bevindingen worden gecommuniceerd naar de bewoners van de wijk.

De bestemmingsplannen voor Duttendel, Wittebrug en Benoordenhout (Internationaal Strafhof) met alle details zijn te vinden op de website van de gemeente