Groen

commissie: Perlita Hoff, Maarten Schenck en Marjon Margés

Groen en Water

Ons Den Haag is van oudsher een groene stad en is zelfs de meest groene stad van Nederland. In geen enkele andere stad vind je zoveel lommerrijke bomen en uitgestrekte parken als in Den Haag. Dat maakt de stad en in het bijzonder onze wijken tot een heerlijke plek om te wonen. 

Het Haagse groen is er om in te leven, te wonen, te spelen, te leren en te recreëren. Den Haag doet er alles aan om die kwaliteit van groene stad te behouden. Denk aan initiatieven als Miljoen-voor-Groen, Dag van het Park en de Haagse Bomenweek. 

Op lokaal niveau draagt uw wijkvereniging Duttendel en Wittebrug hier aan bij door, in samenwerking met het Stadsdeelkantoor Scheveningen;

Bovendien vangen we ook UW signalen graag op. Hebt u suggesties, observaties, ideeën? 

Meld ze ons graag op groen@duttendelwittebrug.nl

Dank u voor uw betrokkenheid!