Nieuws

Duttendel Wittebrug

Beste wijkbewoner,

Graag willen wij u informeren over onze reactie op de nieuwbouwplannen op het Plesmanduin.

Op 9 november heeft de ontwikkelaar een aanvraag omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente. Dat is de eerste formele stap in het proces om toestemming te krijgen voor het realiseren van gebouw F (aan de zijde Badhuisweg) en gebouwen G en H (langs Kwekerijpad en Kwekerijweg) met parkeergarages, en voor herinrichting van gebied (waarvoor eerst 25 bomen worden gekapt).

In het algemeen hebben wij waardering voor het ontwerp, zowel van de appartementengebouwen als van het terrein en het parkeren ondergronds.

Toch hebben wij zorgen over de hoeveelheid parkeerruimte, over verkeersveilige aanpassingen van Kwekerijweg, Plesmanweg en Badhuisweg vanwege in- en uitritten, over klimaat-bestendigheid van de parkeergarages (en daarmee welstand van het Plesmanduin), en over de architecturale uitwerking van de dubbele kroon in het bijzonder op gebouw F.

Onze zorgen c.q. aandachtspunten hebben wij neergelegd bij het College B&W met het verzoek deze (met voorlopige zienswijze) te betrekken bij de beoordeling van de aanvraag omgevingsvergunning Plesmanduin.

Wij zullen u verder informeren in 2022.


Namens de Plesmancommissie

Ben J.M. Giesen

voorzitter

Brief aan college aan B&W

over Plesmanduin en de zorgen over een aantal aspecten.

lees meer . . .

Uitslag tweede peiling

Betaald parkeren.

lees meer...

Betaald parkeren

Brief van de gemeente m.b.t. draagvlakonderzoek betaald parkeren.

lees meer . . .

Presentatie ALV

De presentatie van de ALV 29/11/21 is toegevoegd aan het archief 2021. Klik op lees meer . . . om naar archief te gaan.

lees meer . . .

Algemene ledenvergadering

Verslag van de algemene ledenvergadering d.d. woensdag 29 september 2021 is opgenomen in het archief.


lees meer . . .

Winnaars Scheveningse Parkwijken Begroot

€ 50.000 voor natuur, milieu en verfraaiing van onze wijken.

lees meer . . .

Eerste bouwsteen

De eerste bouwsteen in het proces om te komen tot een wijkenergieplan.

lees meer . . .

DWW verzorgt een aantal keer per jaar een nieuwsbrief. Wilt u op de hoogte blijven en het nieuws via email ontvangen? Schrijf u dan in middels het formulier op deze pagina.

Nieuwsbrieven 2021

Hieronder de edities van het actuele jaar. Voorgaande jaren kunt u vinden in het Archief.

Badgazet

Hieronder de nummers verschenen in het actuele jaar. Voor overige jaargangen zie Archief.

Google Nieuws Duttendel

Verzameld nieuws mbt Duttendel. Na het klikken op deze link wordt een nieuw tabblad geopend van Google Nieuws.