Wijkwijzer

Duttendel Wittebrug Wijkvereniging

KvK-nummer Den Haag: 40409346

Wijkwinkel en Postadres: Gentsestraat 22A 2587 HT, Scheveningen, tel. 354 10 81

E-mail: secretaris.duttendelwittebrug@gmail.com

Burenhulp

Nynke Boots, tel: 352 08 50

Els Wouterlood, tel: 350 67 51

Politie

Bezoekadres 

Nieuwe Parklaan 250

tel 0900-8844

2587 BZ Den Haag

Dringende / levensbedreigende zaken altijd via 112

Wijkagenten Bureau Nieuwe Parklaan

telefoon: 0900-8844

Wijkagenten

 Godfried van Meenen  godfried.van.meenen @politie.nl

Annika Luhmann  

Annika.luhmann @politie.nl

Stadsdeelkantoor Scheveningen

Telefoon: 070 - 353 56 00


Contactcentrum Gemeente: tel. 14070

Avond en weekenddiensten

Apotheken tel. 345 10 00

Doktersnachtdienst tel. 346 96 69

Tandartsendienst - spoedgevallen avond- en weekend - tel. 311 03 05

Dierendokter 's nachts tel. 311 03 07

Apotheken

Duinapotheek, mevr. C. Fracasso, Stevinstraat 203, tel. 355 18 66

Seinpostapotheek, dhr. L.S. Hu, Badhuisweg 74, tel. 358 55 34

Artsen

mevr. P. van den Berg, Badhuisweg 72-78, tel. 352 22 50

Huisartsenpraktijk Het Baken, Badhuisweg 72-78 tel. 355 50 00

R.J.D. de Groot/mevr. J.H. Berkhout-de Groot, Badhuisweg 72-78 , tel. 355 41 19

mevr. M. Witte-Libeton, Badhuisweg 72-78, tel. 355 65 64

Tandartsen

I. Ignat, Luiksestraat 24, tel. 355 17 67

P.R.J.M. Berssenbrugge, Renbaanstraat 73-75, tel. 355 81 64

Z. Hamza, tandarts/mondhygiëniste, Renbaanstraat 73-75, tel. 355 82 42

Praktijk Gentsestraat 30: tandarts - R.M. Fledderus, tel. 358 77 21; orthodontie - R. Maijer (orthodontist), B.E. Becking, tel. 322 38 67

J.H.B. Verbeek, Stevinstraat 191, tel. 355 64 55

Tandsartspraktijk Belgisch Park, Stevinstraat 176, tel. 767 00 80

Dierenartsen

Dierenkliniek Scheveningen, I.M. de Maesschalck, Gentsestraat 3, tel. 355 55 31

Dierenarts nachttelefoon tel. 311 03 07. Nacht en weekend tel. 0900 22 22 456

Dierenambulance Den Haag, Tel. 328 28 28, De Wijs, tel. 366 09 09

Facilitaire diensten

Centraal meldpunt tijdelijke verzorging

Oldeslo, tel. 530 05 08

Maaltijdenservice

Verzorgingstehuis Oldeslo, tel. 5300 530. De Eshoeve tel. 306 4700

Burenhulp Centrale: Tel. 262 99 99

Algemeen maatschappelijk werk - amw@welzijnscheveningen.nl

Ouderenadviseurs Scheveningen

Informatie en advies voor 55+ over wonen, zorg en welzijn - ouderenadviseurs@welzijnscheveningen.nl

Welzijn Scheveningen, Het Kalhuis, Badhuisstraat 177, tel. 306 99 00

Vertrouwenslijn tel. 360 14 65

Wijkbus Scheveningen tel. 338 54 95

Graffiti en aanplak verwijderen

Duttendel Wittebrug Wijkvereniging heeft een collectief contract gesloten met de gemeente Den Haag tot gratis graffiti-verwijdering. Dit contract geeft alle buurtbewoners in deze wijken het recht om ongelimiteerd graffiti te melden. Na verkregen toestemming van de huurder of de eigenaar van het pand, neemt de gemeente het op zich om de graffiti binnen vijf werkdagen te verwijderen en het pand schoon te maken. Ook posters en andere ‘wilde’ beplakking kunnen onder deze regeling worden verwijderd.

Alle actuele informatie van de Gemeente leest u op deze pagina.

Voor vragen aan de Wijkvereniging gebruikt u het Contact formulier.