'Scheveningse Parkwijken Begroot'

Wat zou u doen met € 50.000,- voor uw wijk?

Wethouder Anne Mulder van Financiën, Stadsontwikkeling èn stadsdeel Scheveningen wil u actief te betrekken bij het inrichten van de stad en de directe woonomgeving.

Op 11 maart is hij samen met de ambassadeurs van de wijken Duttendel & Wittebrug, Zorgvliet en Van Stolkpark - gezamenlijk de Scheveningse Parkwijken genoemd - bij de Waterpartij om de actie te starten.

Eén maand de tijd om met drie wijken het wijkenbudget van maar liefst € 50.000 in te vullen met goede ideeën van bewoners zelf.

Het is de bedoeling plannen te realiseren om de wijken mooier, socialer en groener te maken. Bewoners weten immers zelf het beste wat goed is voor hun wijk(en). En in deze tijd is het belangrijker dan ooit om oog te hebben voor onze omgeving en samen positief naar de toekomst te kijken.

Scheveningse Parkwijken Begroot

Wat zou jij doen met € 50.000,- voor de Scheveningse Parkwijken?

De gemeente checkt momenteel de ingediende plannen met minimaal 25 likes op haalbaarheid. De haalbare plannen maken we op 27 mei bekend. Daarna verdelen de bewoners uit de Scheveningse parkwijken het geld tussen deze plannen. Zo bepalen jullie zelf welke plannen binnen een jaar uitgevoerd worden.

Als u woont, werkt, naar school gaat of op een andere manier betrokken bent bij de wijken Duttendel & Wittebrug, Zorgvliet en Van Stolkpark, dan kunt u tot en met zondag 11 april 2021 uw plan indienen op de website www.scheveningseparkwijkenbegroot.denhaag.nl.

Flyer

Op elk adres wordt een flyer over de actie bezorgd. De inhoud van deze nieuwsbrief is ook te vinden op onze website www.duttendelwittebrug.nl.

Participatie

Het is de bedoeling om zo veel mogelijke ‘’likes’ te verzamelen voor uw plan via de website.

Dus: plan indienen, promoten en buren en andere wijkbewoners motiveren voor uw plan met een “like”.

Ambassadeurs

De voorzitters van de drie wijkverenigingen zijn de ambassadeurs van de actie. Doe mee, denk mee en vier mee, een unieke kans om onze wijk op de kaart te zetten!

Carsten de Koning (Zorgvliet), Gert Muller (Van Stolkpark) en Marjon Margés (Duttendel & Wittebrug) roepen u op om goede, leuke, verrassende en grensoverschrijdende plannen in te dienen.

Mendy van Veen stadsdeeldirecteur Scheveningen:

  • Waaraan zou u een geldbedrag willen besteden?

  • Weet u van mensen in uw buurt dat zij vaak alleen zijn en wilt u een ontmoetingsplek of buurtactiviteit organiseren?

  • Hangen uw tieners met hun vrienden op straat en gunt u ze een eigen plek?

  • Wilt u juist meer plantenbakken om de straat op te fleuren, meer AED’s beschikbaar om mensen te kunnen redden of een gedocumenteerde wandeling over de indrukwekkende geschiedenis van onze wijken?

Met het wijkbudget kan uw wens werkelijkheid worden!