Heggen en Hagen

De Groencommissie vraagt uw aandacht voor de grote snoei- en knipbeurt!

De lente is in aantocht, tijd voor de grote snoei- en knipbeurt van heggen, hagen en overige wildgroei vanuit de tuinen in de wijk.

Tijdens de recente wijkschouw van de Groencommissie met medewerkers van Groen- en wegbeheer van stadsdeel Scheveningen is gebleken dat heggen en hagen het geweldig naar hun zin hebben.

Toch is het zaak om wat aandacht te hebben voor het ver overhangende groen. Wij wijzen u erop dat de doorgang vanaf de straatkant tot aan de erfgrens in principe (minimaal) 1.20m – 1.50m dient te zijn, d.w.z. 4 à 5 stoeptegels breed. 

In sommige straten is de stoep niet alleen smal, maar zijn in de loop van de tijd de bomen heel groot geworden. Daardoor is de doorgang op sommige plekken feitelijk nu zelfs minder dan 1.0m. Wij vragen u om zorg te dragen voor een zo goed mogelijke doorgang, door uw heg of haag goed te snoeien, waar nodig tot aan de erfgrens, zodat rollatorgebruikers, rolstoelers en kinderwagens veilig over de stoep kunnen. 

De Groencommissie heeft de medewerkers van Groen- en wegbeheer van stadsdeel Scheveningen gewezen op slechte delen in stoepen en plaatsen waar boomwortels gevaarlijke afmetingen hebben aangenomen.

Zij doen hun best om oplossingen te brengen; doet u mee door - waar nodig - uw heg of haag terug te snoeien?

Hartelijk dank, we zien uit naar een mooi voorjaar!

Namens de Groencommissie,

Maarten Schenck | Perlita Hoff | Marjon Margés