ALV 2024

Geachte leden en genodigden,

Het bestuur van Duttendel & Wittebrug Wijkvereniging nodigt U uit voor het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) op

Woensdag 17 april 2024 om 19.30 uur in Madurodam

Vanaf 19.00 uur is er koffie en is de zaal open.


Participatie blijft een belangrijk onderwerp

Na het formele deel met zaken zoals het verslag van de ALV 2023, de financiën en de nieuwe commissie Verkeer en Ruimte is er een presentatie van de wijkagenda waarin de verkeersveiligheid in onze wijk een belangrijk onderdeel is. Er is een pauze met een hapje en een drankje en ruimte voor onderling contact. Daarna bespreken we alle lopende zaken in de wijk, zoals de stand van zaken rond het Plesmanduin, Klein Zwitserland, Groen en Cultuur.


De vaste onderwerpen die zullen worden besproken, blijken uit de agenda die U hieronder aantreft.

Aanvullingen op de agenda kunnen per post of e-mail, uiterlijk een week van tevoren, aan het bestuur worden voorgesteld.

Het verslag van de algemene ledenvergadering 2023, de financiële stukken  en de jaaragenda 2024 kunt u inzien via onze website www.duttendelwittebrug.nl.


Alle volwassen inwoners van Duttendel & Wittebrug worden als lid van de vereniging beschouwd en zijn welkom op de vergadering.


Namens het bestuur van Duttendel Wittebrug Wijkvereniging,


Marjon Margés, voorzitter 

Paul van Loon, vicevoorzitter

Pim Nolet, penningmeester

Lya den Ouden, secretaris

Constant van Kretschmar, bestuurslid.

U kunt zich vooraf aanmelden via secretaris@duttendelwittebrug.nl.

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV)


AGENDA 


19.00 uur Zaal open, koffie.


19.30 uur Opening en vaststelling van de agenda
20.15 uur Praatplaat wijkagenda


20.45 uur Pauze met een hapje en een drankje


21.15 uur Belangrijke dossiers in de wijk


21.50 uur Wat verder ter tafel komt | rondvraag


22.00 uur Sluiting vergadering.