Meeuwenoverlast

Hulp op komst?

Het is u vast niet ontgaan : Sinds eind februari zijn de meeuwen terug en hebben hun positie op de daken al bepaald, hun terrein ingedeeld. Nu nog de juiste partner vinden , een nest maken en de eieren liggen er weer. Maar het ziet er naar uit dat er hulp op komst is voor diegenen, die onder die nesten weer eens rustig willen wonen. 

Hieronder een korte weergave van deze maatregelen, tevens gedeeltelijk een herhaling van wat al eerder hierover gepubliceerd is.

Wat u zelf kunt doen?

VOEDSELAANBOD  BEPERKEN

DAKEN ONTOEGANKELIJK MAKEN

Flyer van de gemeente staat hier.

Wat mag niet?

Wat kan de gemeente niet doen?

Wat kan de gemeente wel doen?

In december is al een besluit genomen door de gemeenteraad om nepeieren te plaatsen.In afwachting van toestemming van het Ministerie van LNV , kan deze maatregel uitgevoerd worden door gemeentemedewerkers. Het is de bedoeling dat de bewoners zelf de nestvorming op hun dak in de gaten houden en nestvorming  melden aan de gemeente in de periode april tot juni.

Bij het schrijven van dit artikel waren nog niet alle details beschikbaar  , maar vanaf half april is alle informatie hierover op de website van de gemeente te vinden.

Het komt er dus op neer dat het gemeentebeleid gericht is op nestbeheer, niet op uitroeiing van de meeuw (zo dit al mogelijk of wenselijk zou zijn) . Immers , als er minder eieren uitgebroed worden , geeft dit minder lawaai en uitwerpselen. Het is wel een maatregel die enige jaren herhaald moet worden om de stad ,wat deze overlast betreft, duurzaam leefbaar te houden.