Groen

commissie: Perlita Hoff, Maarten Schenck en Marjon Margés

Groen en Water

Ons Den Haag is van oudsher een groene stad en is zelfs de meest groene stad van Nederland. In geen enkele andere stad vind je zoveel lommerrijke bomen en uitgestrekte parken als in Den Haag. Dat maakt de stad en in het bijzonder onze wijken tot een heerlijke plek om te wonen.

Het Haagse groen is er om in te leven, te wonen, te spelen, te leren en te recreëren. Den Haag doet er alles aan om die kwaliteit van groene stad te behouden. Denk aan initiatieven als Miljoen-voor-Groen, Dag van het Park en de Haagse Bomenweek.

Op lokaal niveau draagt uw wijkvereniging Duttendel en Wittebrug hier aan bij door, in samenwerking met het Stadsdeelkantoor Scheveningen;

  • Het groen in goede conditie te houden en waar mogelijk te verbeteren

  • Het schoon en leefbaar houden van de wijk, met speciale aandacht voor achterstallig onderhoud van het groen en de bospaden, kapvergunning c.q. kapverbod van bomen en struiken en de, soms rigoureuze, manier van snoeien

  • Het onderhoud van de in het groen gelegen fiets- en wandelpaden te bewaken en te stimuleren

  • Door middel van een periodieke wijkschouw houdt de wijkvereniging dit alles voor u in de gaten.

Bovendien vangen we ook UW signalen graag op. Hebt u suggesties, observaties, ideeën?

Meld ze ons graag op groen@duttendelwittebrug.nl

Dank u voor uw betrokkenheid!