Meeuwenoverlast

Hulp op komst?

Het is u vast niet ontgaan : Sinds eind februari zijn de meeuwen terug en hebben hun positie op de daken al bepaald, hun terrein ingedeeld. Nu nog de juiste partner vinden , een nest maken en de eieren liggen er weer. Maar het ziet er naar uit dat er hulp op komst is voor diegenen, die onder die nesten weer eens rustig willen wonen.

Hieronder een korte weergave van deze maatregelen, tevens gedeeltelijk een herhaling van wat al eerder hierover gepubliceerd is.

Wat u zelf kunt doen?

VOEDSELAANBOD BEPERKEN

  1. de vuilniszakken op de ophaaldag zo laat mogelijk buiten zetten. Als er al gele vuilniszakken zijn, deze gebruiken, ze zijn steviger dan de grijze ( alleen de katten kunnen er s’nachts nog wat mee!).De gele zakken zijn overigens niet voor particulieren beschikbaar . De gele kleur is niet afschrikwekkend voor de meeuwen ! Verder heeft de gemeente nu ook de veegploeg na de vuilniswagen in ere hersteld.
  2. vervang de plastic zak door een kliko, gratis bij de gemeente te bestellen. Voorts is de gemeente van plan , waar mogelijk, ondergrondse containers aan te leggen. Dat is overigens nog niet zo eenvoudig vanwege bekabeling , boomwortels edg.

DAKEN ONTOEGANKELIJK MAKEN

  1. het spannen van netten of schrikdraad. Dit moet wel door een gespecialiseerd bedrijf gedaan worden. De kosten ervan zijn voor de bewoners, het is ondoenlijk voor de gemeente om een halve stad te “benetten ‘. Een maatregel als het dak beplanten met sedum (dat gele vetplantje ) schijnt de meeuw niet af te schrikken, grind heeft de voorkeur maar als het nodig is dan maar sedum.
  2. Maatregelen zoals een nepvalk of ballonnen plaatsen, hebben wel even effect, maar op den duur wennen de meeuwen eraan en komen ze toch weer terug.

Flyer van de gemeente staat hier.

Wat mag niet?

  • gebruik van gif of anticonceptie-middelen.
  • gebruik van schoonmaakmiddelen zoals ammonia en chloor in of over de vuilniszak. Dit is schadelijk voor de gezondheid van de vuilnisophalers !

Wat kan de gemeente niet doen?

  • vossen in de duinen afschieten.
  • valkeniers inzetten. Dit kan alleen in open gebied, niet in stedelijke bebouwing.

Wat kan de gemeente wel doen?

  • de eieren in de nesten vervangen door nepeieren . Hiervoor moet de gemeente ontheffing aanvragen van de Flora- en Faunawet.

In december is al een besluit genomen door de gemeenteraad om nepeieren te plaatsen.In afwachting van toestemming van het Ministerie van LNV , kan deze maatregel uitgevoerd worden door gemeentemedewerkers. Het is de bedoeling dat de bewoners zelf de nestvorming op hun dak in de gaten houden en nestvorming melden aan de gemeente in de periode april tot juni.

Bij het schrijven van dit artikel waren nog niet alle details beschikbaar , maar vanaf half april is alle informatie hierover op de website van de gemeente te vinden.

Het komt er dus op neer dat het gemeentebeleid gericht is op nestbeheer, niet op uitroeiing van de meeuw (zo dit al mogelijk of wenselijk zou zijn) . Immers , als er minder eieren uitgebroed worden , geeft dit minder lawaai en uitwerpselen. Het is wel een maatregel die enige jaren herhaald moet worden om de stad ,wat deze overlast betreft, duurzaam leefbaar te houden.